Trafikinsatsvecka med fokus på hastighet

Hastighetskontroller

Trafinsatsvecka 14-20 september.

Mellan 14 och 20 september genomförs en nationell trafikinsatsvecka i polisregion Bergslagen och övriga delar av landet med inriktning mot kontroller av hastighet.

Målet med insatsen är att minska antalet dödade och skadade i trafikmiljön genom att sänka medelhastigheten.

Små hastighetsöverträdelser är vanligast. Det stora flertalet av de som kör för fort ligger mellan 6-10 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen.

- Att få alla trafikanter att respektera trafikreglerna och därmed sänka medelhastigheten är ett av de viktigaste målen för att rädda liv på våra vägar. Hastigheten är en starkt bidragande orsak till dödsfall och skador. Det är därför viktigt att få fler förare att följa hastighetsgränserna, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Rädda liv

Om medelhastigheten sänks med 2 kilometer i timmen märks det knappt för den enskilde men det har stor potential för att rädda liv.

- Det är viktigt att människor förstår att små överträdelser har stor påverkan och att det handlar om deras egen och medtrafikanternas säkerhet, det handlar ytterst om att rädda liv.

En majoritet av dödsolyckorna och olyckor med svårt skadade sker utanför tätort på vägar med hastighetsgräns på 70 km/h eller högre.

- Trafikkontrollerna kommer att genomföras på det större vägnätet där vi har de allvarligaste trafikolyckorna, men även inom tätorter i Bergslagen.

Synliga kontroller

Polisen kommer att genomföra synliga kontroller, med mobil automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) men även genom dold trafikövervakning i video/pilot-fordon. Förhoppningen är att det under denna trafikinsatsvecka kommer att genomföras ett stort antal trafikkontroller med stor spridning i både tid och rum, så att den upplevda upptäcktsrisken för hastighetsöverträdelser ökar.

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.