Trampa lugnt - en insats i lokalpolisområde Södermalm

"Trampa lugnt” är en insats i lokalpolisområde Södermalm i Stockholm som syftar till att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor i cykeltrafiken. Detta efter att polisen tagit emot ett flertal anmälningar från bland annat boende i området.

Efter att ha utfört mätningar med laser på Götgatan under cirka en timme på onsdagsförmiddagen den 9 september, kunde polisen rapportera 11 fall av cyklister som bröt mot hastighetsgränsen. Samtliga bötfälldes.

- Hastighetskontroller är viktiga för att öka trafiksäkerheten, då hastigheten spelar stor roll för om en olycka sker och hur allvarliga följder den får. Vi vill att cyklisterna ska tänka en extra gång på hur fort de cyklar och vilka risker det medför. Vårt budskap är helt enkelt att trampa lugnt och bidra till en säkrare trafikmiljö, säger Christer Baad, insatsledare och områdespolis på Södermalm.

”Trampa lugnt”-insatsen kommer att genomföras ett par gånger till under hösten.

Läs mer om trafikveckan som pågår mellan den 14 och 20 september i Stockholms län.