Tre häktade för synnerligen grovt narkotikabrott

Polis och åklagare har de senaste dagarna arbetat med ett narkotikaärende där utredningen successivt har växt. Tre personer sitter nu häktade för synnerligen grovt narkotikabrott.

Bland annat har polisen undersökt en fastighet i norra Västmanland som är fortsatt intressant för utredningen. Det har också gjorts ett beslag av vad polisen misstänker är en större mängd narkotika.

Polisen har varit på plats vid fastigheten under de senaste dagarna och undersökt terräng och hus. Med anledning av att det är stora ytor och mycket material som ska undersökas kommer det arbetet att pågå i flera dagar till. Platsen är avspärrad.

I media har det rapporterats om narkotika som framställts i ett hus på fastigheten, men det kan polisen i nuläget varken bekräfta eller dementera då fler undersökningar behöver genomföras. Fler utredningsåtgärder behöver också genomföras innan det går att klarlägga vilka brott som har begåtts och vem eller vilka som ligger bakom dessa.

Det är viktigt att förstå att utredningen är i ett tidigt och intensivt skede och att polis och åklagare behöver samla in uppgifter för att skapa sig en bättre lägesbild. Spekulationer och felaktig information som sprids kan vara skadlig för utredningen vilket kan innebära att det i slutändan finns sämre förutsättningar för en fällande dom.
Polisen uppmanar personer att respektera det arbete som bedrivs vid fastigheten i norra Västmanland. Polisens hundar kan behöva arbeta i terräng som ännu inte är avspärrad och förutsättningarna för det arbetet försämras om människor rör sig på platsen.
 
Tre personer är i nuläget häktade misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Polisen utesluter inte att det finns fler inblandade personer.

Polis och åklagare lämnar i nuläget ingen ytterligare information om ärendet. Kommunikation kommer att ske när mer information finns att lämna ut.