Tyck till om brott och trygghet på Gotland

Från den 2 september och två veckor framåt finns möjligheten att tycka till om brott och trygghet på Gotland. Webbenkäten ligger på polisen.se och det blir ytterligare ett sätt att ha dialog i pandemitider.

– Ett av våra huvuduppdrag är att arbeta närmare gotlänningarna. Trygghet och vad som oroar kan se olika ut över ön. Därför är det viktigt att få in vad boende från hela ön tycker och det hoppas vi få med hjälp denna webbenkät, säger Conny Johansson, kommunpolis på Gotland.

Dialogen måste fortsätta trots pandemin

I början av året hade polisen på Gotland traditionella möten med boenden ute på torget med pappersenkäter att fylla i. Innan pandemin i våras hölls tre möten i Hemse, Klintehamn och Slite.  

– Vi har nu anpassat arbetet för det får inte stanna av. Dialogen och synpunkter från de som bor och verkar på Gotland är viktig. När vi var ute i början av året fick vi in cirka 350 enkätsvar. Nu hoppas vi att via webbenkäten nå många fler, säger Conny Johansson.

 Conny Johansson utesluter inte att pandemin påverkat människors trygghet och vilken brottslighet som känns mest angelägen att polisen arbetar emot.

– Jag hoppas så många som möjligt ska svara. Ta chansen att påverka och hjälp oss att bli mer träffsäkra i vårt brottsförebyggande arbete. Det blir som ett kameraklick. Vi tar en bild av läget på Gotland just nu och det vill vi ta så ofta som möjligt. Dialogen är viktig, avslutar Conny Johansson.

Svara på medborgarenkäten:

Medborgarenkät - Polisområde Gotland, Region Stockholm är nu avslutad.