Ungdomar i Botkyrka lär känna personerna bakom uniformen

Rikspolischef Anders Thornberg, poliser från lokalpolisområde Botkyrka och brandmän från brandstationen i Tumba hälsar eleverna välkomna.

Rikspolischef Anders Thornberg, poliser från lokalpolisområde Botkyrka och brandmän från brandstationen i Tumba hälsar eleverna välkomna. Bild: Minna Ridderstolpe

Onsdagen 23 september besökte rikspolischefen Botkyrka där polisen, ambulansen och räddningstjänsten tillsammans bygger broar med Botkyrkas elever från årskurs 8.

Konceptet som kallas PAR har som mål att skapa förståelse hos unga kring polisens, ambulansens och räddningstjänstens uppdrag i samhället. I Botkyrka bjöds ett 70-tal elever in till brandstationen i Tumba. De delades in i tre grupper och träffade i tur och ordning de respektive blåljusverksamheterna, som genom rollspel, dialog och nyfikna frågor lärde känna varandra. Mötet skapade ett stort engagemang hos både blåljuspersonal och elever.

Attrahera lokala ungdomar

Ett annat viktigt mål med mötet är att skapa ett intresse för framtida rekryteringar, att attrahera lokala ungdomar till blåljusyrken och att få dem att bli förebilder för andra ungdomar i sitt område.

– PAR-konceptet är ett långsiktigt relationsbyggande och brottsförebyggande arbete, där ungdomar får lära känna personerna bakom uniformen, säger Martin Lazar, kommunpolis och initiativtagare till PAR-konceptet i lokalpolisområde Botkyrka.

Det som började som ett brottsförebyggande projekt i liten skala i Botkyrka har med tiden genom erfarenhet förfinats och utökats till att omfatta hela kommunen. Tanken är att nå framgång i ett relationsstärkande brottsförebyggande arbete genom att nå ungdomarna innan de blir straffmyndiga vid 15 års ålder.

– Tack för att jag fick vara med idag och få ta del av det viktiga arbete ni gör. Jag blir stolt över att se vilket engagemang det finns i lokalpolisområde Botkyrka, sa rikspolischef Anders Thornberg.

FAKTA PAR-KONCEPTET

Målgrupp

Åttondeklasser i 18 skolor i Botkyrka kommun, totalt ca 1000 elever per år. 18 tillfällen per år, med 30-100 elever per möte.

 Bakgrund

  • PAR-konceptet från 2017 har utvecklats i lokalpolisområde Botkyrka och syftar till att bygga och stärka relationen mellan ungdomar och blåljuspersonal (PAR = polis, ambulans och räddningstjänst).
  • På många håll i landet finns det, bland ungdomar, en låg tillit och ett fysiskt motstånd mot myndigheter, särskilt blåljusverksamheter. Det visar sig ofta i form av stenkastning, laserskjutning, skadegörelse på fordon och att polisen ibland hindras i sin myndighetsutövning på plats.
  • För att motverka och förändra ungas bild av polisen vill man genom PAR-möten ge dem möjlighet att lära känna personerna bakom uniformerna och skapa en större förståelse för varför polisen ibland är på plats i deras område. Polisen behöver också förstå hur ungdomarna tänker och lära sig om deras förutsättningar.