Ökat samarbete mot gränsöverskridande brottslighet i Öresundsregionen

Gränscenter Öresund förstärker förmågan för svensk och dansk polis att gemensamt arbeta mot den gränsöverskridande grova organiserade brottsligheten i Öresundsregionen.

Svensk och dansk polis har under lång tid haft en nära samverkan i arbetet mot den gränsöverskridande grova brottsligheten i Öresundsregionen. I syfte att ytterligare förstärka samarbetet och förmågan att arbeta mot grov gränsöverskridande organiserad brottslighet inrättade dansk polis ett gränscenter i april 2020. Sedan september finns svensk personal från Polismyndigheten på plats i centret i Köpenhamn.

-  Vi ser stor potential i att vi, tillsammans med våra danska kollegor, ytterligare kan vässa förmågan att gemensamt arbeta mot den grova brottslighet som vi vet rör sig över gränserna, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i polisregion Syd.

-  Det här är ett unikt pilotsamarbete där vi på Noa och polisregion Syd, genom specialiserad personal på plats, tillsammans effektiviserar vårt gränsöverskridande informationsutbyte i pågående ärenden, säger Håkan Wall, chef för internationella enheten vid nationella operativa avdelningen, Noa.

Fakta Gränscenter Öresund

  • Gränscenter Öresund är placerad i Köpenhamn och bedrivs i Köpenhamnspolisens regi.
  • Gränscenter Öresund startade sin verksamhet i april 2020.
  • Sedan september 2020 vistas svensk polis regelbundet på centret.
  • Gränscenter Öresund är bemannad med danska utredare, analytiker och underrättelsehandläggare. Polismyndighetens personal i centret består av internationella operativa handläggare.
  • Gränscenter Öresund arbetar mot den gränsöverskridande grova organiserade brottsligheten med fokus på narkotikabrott, grova våldsbrott och internationella brottsnätverk.
  • För mer information om centret, se Köpenhamnspolisens verksamhetsberättelse 2019