Varning för vilt!

I Sverige sker det i genomsnitt mer än en viltolycka var 8:e minut. Det innebär att mer än 60 000 fordon är inblandade i viltolyckor varje år!

I Jämtland-Härjedalen anmäldes 2019 drygt 2 000 viltolyckor på väg. 1 200 av dessa utgörs av rådjursolyckor, cirka 560 är olyckor med älg och i 300 olyckor var ren inblandad. 

– Under det som hittills gått av 2020 kan vi se att se att våren och försommaren har varit mycket lugn ur viltolyckssynpunkt. När det gäller de jägarrapporterade viltolyckorna så är det en liten minskning av rådjursolyckorna men den största skillnaden utgörs av en rejäl minskning av älgolyckor jämfört med samma tidsperiod 2019, säger Martin Trostemo som är länsansvarig för eftersöksverksamheten vid polisen i Jämtlands län. 

Men trots att man kan se en minskning av antalet olyckor uppmanar Martin Trostemo till försiktighet: 

– Nu på hösten med mörker, dimma och dålig sikt är det extra viktigt att anpassa hastigheten och vara uppmärksam på vägens omgivning samt att alltid ge akt på viltvarningsskyltar. Det är fortfarande rådjur som är vanligast att kollidera med och jag vill ge en uppmaning till alla bilister att tänka på att risken för viltolycka är mycket stor även i våra tätorter, säger han. 

Viltolycka.se

Djuren rör sig som mest i gryning och skymning så då gäller det att vara extra uppmärksam. Att vara utvilad före resan för att vara så uppmärksam så möjligt och att anpassa hastigheten till de vägsträckor där det är extra farligt är två goda råd. 

Ett annat bra tips är att ladda ned appen Viltolycka. Den visar kända viltstråk baserat på tidigare viltolyckor och kan varna när du närmar dig ett viltolyckstätt område. 

Om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att snabbt stanna och märka ut var olyckan skett och notera åt vilket håll som djuret eventuellt lämnade olycksplatsen.  Det är till stor hjälp för eftersöksjägaren när denne kommer till platsen.

Ring 112 och anmäl olyckan. Du kan även larma genom appen Viltolycka och då får operatören som tar emot larmet platskoordinaterna direkt. Även olyckor med ren är du skyldig att anmäla till polisen.

Vill du veta mer om hur det ser ut med viltolyckor i ditt län?

Martin Trostemo, länsansvarig för eftersöksverksamheten vid polisen i Jämtlands län: 010-56 817 55
Tillgänglig för media torsdag 17/9 samt fredag 18/9.

Mer information om viltolyckor

Du hittar mer statistik och information om vad du ska göra om du kolliderar med vilt på Nationella Viltolycksrådets hemsida

Polisen i Jämtland har publicerat en förebyggande varning för vilt på Facebook