Varning för vilt

I Sverige sker det genomsnitt mer än en viltolycka var 8:e minut. Det innebär att mer än 60 000 fordon är inblandade i viltolyckor varje år.

Djuren rör sig som mest i gryning och skymning så då gäller det att vara extra uppmärksam. 

– Man måste vara medveten om att viltet börjar röra på sig nu under hösten. Det som många gånger är helt avgörande i samband med viltolyckor är att man inte hinner se djuret och reagera innan olyckan sker och därför blir hastigheten den avgörande faktorn vid kollisionen. Tänk på att inte köra för fort och har man barn i bilen så kan man gärna placera dem i baksätet om det går. Det kan låta lite bryskt men jag tänker på det själv när jag kör med barnen i bilen nu när mörkret kommer och djuren rör på sig, säger Marcus Eriksson som är polisens viltsamordnare i Norrbotten. 

Viltolycka.se

Att vara utvilad före resan för att vara så uppmärksam så möjligt och att anpassa hastigheten till de vägsträckor där det är extra farligt är två goda råd. Ett annat bra tips är att ladda ned appen Viltolycka. Den visar kända viltstråk baserat på tidigare viltolyckor och kan varna när du närmar dig ett viltolyckstätt område. 

Om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att snabbt stanna och märka ut var olyckan skett och notera åt vilket håll som djuret eventuellt lämnade olycksplatsen.  Det är till stor hjälp för eftersöksjägaren när denne kommer till platsen.

Ring 112 och anmäl olyckan. Du kan även larma genom appen Viltolycka och då får operatören som tar emot larmet platskoordinaterna direkt. Även olyckor med ren är du skyldig att anmäla till polisen.

Vill du veta mer om hur det ser ut beträffande viltolyckor i ditt län?

Marcus Eriksson, länsansvarig Norrbotten: 010-56 838 06
Tillgänglig för media tisdag den 15/9 samt onsdag 16/9.

Mer information om viltolyckor

Du hittar mer statistik och information om vad du ska göra om du kolliderar med vilt på Nationella Viltolycksrådets hemsida:

Polisen i Jämtland har publicerat en förebyggande varning för vilt på Facebook