Varning för vilt!

Älg

Bild: Polisen

Det är just nu en ökad risk för att möte vilt i trafiken. Södermanland är ett av Sveriges viltrikaste län och ett av länen där det sker flest viltolyckor i förhållande till trafikmängd i Sverige.

Nyligen genomförde polisen en nationell trafikinsatsvecka med inriktning på hastighetsövervakning, främst på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h och högre. Varför? Jo, för att ju högre hastigheten är, desto högre är risken att allvarligt skadas eller dödas i händelse av en trafikolycka. Bara i lokalpolisområde Nyköping rapporterade vi 87 förare för hastighetsöverträdelser under veckan.

Nu vill vi tillsammans med Nationella Viltolycksrådet (NVR) uppmärksamma alla trafikanter på den ökade risken att möta vilt i trafiken. Södermanland är ett av Sveriges viltrikaste län och är ett av länen där det sker flest viltolyckor i förhållande till trafikmängd i Sverige.

Anmälda viltolyckor i lokalpolisområde Nyköping 

 • Viltolyckor 2019
  Viltolyckor i lokalpolisområde Nyköping under 2019.
 • Nyköping 2010-2019
  Trafikolyckor de senaste 10 åren i Nyköping.
 • viltolyckor Nyköping
  Viltolyckor i Nyköping 2019-09-01 – 2020-08-31 (811 st.)
 • viltolyckor Nyköping
  Övriga trafikolyckor i Nyköping 2019-09-01 – 2020-08-31 (283 st.)
 • Gnesta
  Trafikolyckor de senaste 10 åren i Gnesta.
 • Vilt Gnesta
  Viltolyckor i Gnesta 2019-09-01 – 2020-08-31 (152 st.)
 • Viltolyckor Gnesta
  Övriga trafikolyckor i Gnesta 2019-09-01 – 2020-08-31 (31 st.)
 • Oxelösund 2010-2019
  Trafikolyckor de senaste 10 åren i Oxelösund.
 • viltolyckor Oxelösund
  Viltolyckor i Oxelösund 2019-09-01 – 2020-08-31 (54 st.)
 • Viltolyckor Oxelösund
  Övriga trafikolyckor i Oxelösund 2019-09-01 – 2020-08-31 (16 st.)
 • Trosa 2010-2019
  Trafikolyckor de senaste 10 åren i Trosa.
 • Viltolyckor Trosa
  Viltolyckor i Trosa 2019-09-01 – 2020-08-31 (237 st.)
 • Viltolyckor Trosa
  Övriga trafikolyckor i Trosa 2019-09-01 – 2020-08-31 (63 st.)
1/13

Anmälda viltolyckor i lokalpolisområde Katrineholm

 • Viltolyckor Katrineholm
  Anmälda trafikolyckor i Katrineholm 2016-2019.
 • Viltolyckor Katrineholm
  Viltolyckor i Katrineholm 2019-09-01 – 2020-08-31
 • Flen Graf
  Anmälda trafikolyckor i Flen 2016-2019.
 • Viltolyckor i Flen
  Viltolyckor i Flen 2019-09-01 – 2020-08-31
 • Viltolyckor Vingåker
  Anmälda trafikolyckor i Vingåker 2016-2019
 • Viltolyckor Vingåker
  Viltolyckor i Vingåker 2019-09-01 – 2020-08-31.
1/6

Tänk efter före!

1.      Ta reda på var viltolyckorna sker på din resväg
2.      Var utvilad inför resan
3.      Anpassa hastigheten och var uppmärksam på sidorna av vägen – speciellt i gryning och skymning

Om olyckan är framme

1.      Sätt ut varningstriangel
2.      Ring polisen och anmäl olyckan på 112 (inte 11414)
3.      Markera olycksplatsen

Mer information från och om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se

Kontaktperson för media

Jan Olevall, länsansvarig polis för viltolycksorganisationen
Telefon
010-566 94 70

Mattias Hedström, kommunpolis i lokalpolisområde Nyköping
T
elefon 010-566 99 78

Johnny Onbiner, kommunpolis i lokalpolisområde Katrineholm
Telefon 010-56 692 59