Vi & Dom – polisens utställning om hatbrott öppnar i Boden

Bildkollage av ett ansikte

Polismuseets utställning om hatbrott – Vi & Dom – öppnar den 12 september på Försvarsmuseum Boden. Vandringsutställningen är en del i polisens arbete för att förebygga hatbrott och skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.

Hatbrott är ett angrepp mot samhällets viktigaste värderingar, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Få anmäler hatbrott och mörkertalet är stort. Syftet med utställningen Vi & Dom är att öka förståelsen för hur hatbrotten drabbar och vad man kan göra som utsatt eller medmänniska. 

Vi är väldigt glada att utställningen Vi & Dom vandrar vidare norrut och visas på Försvarsmuseum Boden, säger Michaela Engvall, producent av vandringsutställningen för Polismuseet. Genom utställningen kan vi nå viktiga målgrupper i regionen och öka kunskapen om hatbrott. Vi hoppas att utställningen ska bidra till att fler väljer att anmäla till polisen.

Vi & Dom är en utställning som bränner till och berör. Den innehåller starka berättelser och föremål från då- och nutid. Försvarsmuseum Boden har kompletterat utställningen genom att lyfta några av de hatbrott som har skett lokalt de senaste åren.
  
De hatbrott som skedde i Boden nyligen har fått stor uppmärksamhet i media och bland invånare, vilket gör det extra relevant att lyfta när vi ställer ut Vi & Dom. Vi hoppas att många passar på att besöka denna samhällsaktuella utställning, säger Helena Svanberg, museipedagog på Försvarsmuseum Boden.

Vi vill rikta oss särskilt till skolklasser i Boden samt kringliggande kommuner för att erbjuda pedagoger och elever en unik möjlighet att lära sig mer om hatbrott och den grund som vårt samhälle vilar på – alla människors lika värde, säger museichef Ulf Renlund.

Utställningen Vi & Dom visas på Försvarsmuseum Boden från september 2020 till våren 2021.

Om utställningen Vi & Dom

Ett hatbrott är när någon begår ett brott mot en eller flera personer, för att de tillhör en viss grupp. Det kan vara till exempel vara homosexuella eller personer med annan etnisk bakgrund. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom.

I utställningen Vi & Dom möter besökaren bland annat berättelser från människor som har blivit utsatta för hatbrott. Hur påverkar de här brotten individen och samhället? Var kommer hatet från? Vilka konsekvenser kan det få? Vad gör polisen?

Utställningen har ett pedagogiskt program med skolvisningar för högstadiet och gymnasiet, samt ett lärar- och elevmaterial som stöd. Undervisningsmaterialet om hatbrott kan användas oberoende av utställningen och det används redan idag över hela landet. Materialet uppdateras just nu och en ny version kommer i slutet av höstterminen.