15 rapporterades för narkotikabrott i Södertäljepolisens insats mot unga

Den 6-9 april hade Södertäljepolisen en brottsförebyggande påsklovsinsats med syfte att upptäcka ungdomar i riskmiljö som innehar och brukar narkotika. Under insatsen rapporterades fler flickor och ostraffade personer än vanligt.

Under den fyra dagar långa insatsen har polisen på olika platser inomhus, utomhus och i kollektivtrafiken arbetat uppsökande med fokus på att upptäcka ungdomar som innehar och brukar narkotika. En central del är att identifiera ungdomar i en riskmiljö och få dem att vända riktning eller förebygga att de börjar med narkotika. Totalt under insatsen rapporterades 15 ungdomar för narkotikabrott. Sex av dessa gällde tidigare ostraffade ungdomar.

Fler flickor än vanligt rapporterades

– Det som är skrämmande att narkotikan har kommit så långt ner i åldrarna. Det som stuckit ut vid denna insats är att många flickor har blivit misstänkta för narkotikabrott. Det är sällan vi rapporterar så många på så kort tid. Dessutom har det varit många som rapporterats för första gången, säger insatschefen Per-Erik Hessling.

Polisen har under de fyra dagarna även upprättat flertalet Sol 14§-anmälningar, vilket innebär att man kontaktar socialtjänsten då man misstänker att den minderårige riskerar att fara illa, samt haft orossamtal med föräldrar till misstänkta ungdomar. Insatsen har också lett till att andra brott har uppdagats.

Resultat av insatsen

 • 13 stycken misstänkta narkotikabruk: åtta pojkar i åldrarna 15-17 år, fem flickor i åldrarna 14-17 år. Sex stycken av anmälningarna angående narkotikabrott eget bruk gällde tidigare ostraffade ungdomar.
 • Två misstänkta narkotikainnehav, pojkar 15 respektive 17 år.
 • Två stycken orossamtal med föräldrar till ungdomar. Samtalen resulterade i anmälan om narkotikabrott genom bruk.
 • 15 stycken Sol 14§-anmälningar.
 • Beslag av sammanlagt ca 200 gram hasch.
 • Beslag av ca 8 gram kokain.
 • Flertalet fynd av narkotikarelaterad utrustning i trapphus och källare.
 • 21 stycken avvisningar från trapphus och butiksentréer
 • Ca 100 fyrverkeripjäser i beslag i samband med en husrannsakan.
 • Narkotikasök med hund i 16 stycken källare.
 • Fyra stycken ordningsböter för trafikförseelser.