Arbetssökande ska lockas till polisyrket

Poliser som patrullerar på Sergels torg.

Bild: Polismyndigheten

Polisen i Stockholm har inlett ett samarbete med både TRR och Matchning & Utveckling för att få kontakt med arbetssökande som vill byta bana och utbilda sig till poliser.

Under våren har hittills två tillfällen med digitala träffar genomförts tillsammans med TRR respektive Matchning & Utveckling, och fler tillfällen tillkommer under året. Totalt deltog cirka 180 arbetssökande, med bakgrund inom skilda områden såsom bland annat service- och vårdyrken, it, och byggbranschen. På informationsträffarna berättade poliser från olika delar av polisregionen om hur det är att jobba som polis och hur det fungerar att utbilda sig till polis.

Både TRR och Matchning & Utveckling arbetar med att stötta arbetssökande att antingen hitta nya jobb eller hitta utbildningar för att komma vidare i arbetslivet på andra sätt. Organisationen TRR är en omställningsaktör som arbetar med att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

Sara Bagheri arbetar som matchningskoordinator för Stockholm/Mitt/Norr på TRR och menar att samarbetet med polisen är ett välkommet tillskott i erbjudandet till de inskrivna:

– Vi letar efter nya möjligheter för dem som är inskrivna hos oss. Vi vet att det finns en hel del personer som skulle vilja byta karriär, och säkert är det flera som skulle ha goda chanser att komma in på polisutbildningen och börja ett nytt jobb som polis.

Matchning & Utveckling är en utbildningskoncern som bland annat via Hermods har uppdrag i arbetsmarknadsinsatser. Fredrik Andersson, samarbetskoordinator på Matchning & Utveckling, som har arbetssökande inskrivna håller med:

– En sådan här insats är en viktig del i att skapa förståelse för polisens arbete och inspirera till ett yrkesval. Vår uppgift är att få arbetssökande i arbete alternativt komma i utbildning, och detta får vi genom att våra kandidater får chans att lära sig mer om hur det är att vara polis och vägen dit.

Mottagandet blev positivt, och av deltagarna skulle ungefär hälften av deltagarna kunna tänka sig att söka till polisutbildningen efter träffen.

Och Elisabet Degen-Hansson, projektledare i den regionala tillväxtgruppen menar att det finns många människor med kompetenser inom andra områden som skulle bli bra poliser.

– Att arbeta som polis är utvecklande och viktigt. För att vara en bra polis behöver man både vara lugn och trygg, och kunna ta snabba och kloka beslut, vara beredd att möta människor i svåra situationer och kunna både lyssna och agera. Att ha erfarenhet av livet och andra jobb är en fördel i polisyrket.

Digitala träffar gör att det finns chans för arbetssökande i hela landet som är inskrivna på TRR och Matchning & Utveckling att vara med. Deltagandet är frivilligt, och är en möjlighet att få lära sig mer om polisen och polisens arbete.

Polisen är inne i en tillväxtfas, och ska efter beslut av regeringen växa till 26 000 poliser till årsskiftet 2024/2025. Därför behövs fler poliser utbildas, och en rad åtgärder har senaste åren genomförts för att öka antalet platser på polisutbildningen, och erbjuda distansutbildning. Det finns fem lärosäten i landet, Stockholm (Södertörns högskola), Umeå, Malmö, Borås och Växjö. 

Relaterade länkar