Barn som utsätts eller bevittnar våld ska få snabbare hjälp

Våldsutsatta barn och vuxna som bevittnat eller utsatts för våld ska snabbare och i större utsträckning få adekvat stöd och skydd. Det är målsättningarna med Islandsprojektet, ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och polisen i Stockholm.

Projektet innebär en fördjupad samverkan mellan berörda myndigheter vid akuta våldshändelser i familjer med barn och innebär delvis nya rutiner för operativ samverkan mellan socialtjänst/socialjour och polis. Till exempel kontaktas socialjouren av polisen redan vid en akut våldshändelse där barn är inblandade och kan således snabbare vidta rätt åtgärder.

Linda Törngren är projektledare för Islandsprojektet vid polisen i region Stockholm.

– Genom Islandsprojektet kan våldsutsatta familjer få ett snabbare stöd genom att polis och socialjour samverkar operativt vid våld i nära relation. Rent konkret innebär projektet att polisen får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag, exempelvis viktiga initiala förundersökningsåtgärder, samtidigt som socialjouren snabbare kan göra en skyddsbedömning direkt på plats, säger Linda Törngren.

Pressträff om fördjupad samverkan

Under tisdagen hölls en pressträff om Islandsprojektet som formellt startade den 1 april i år. Vid träffen medverkade Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm stad, Fredrik Näslund, ordförande i Initiativ Gryning vid polisen i region Stockholm samt Linda Törngren, projektledare för Islandsprojektet vid polisen i region Stockholm.

─ Det är mycket glädjande att polisen och socialtjänsten nu fördjupar samverkan, för att stärka skyddet och stödet till barn som bevittnar eller utsätts för våld i familjen. Min förhoppning är att samarbetet med polisen i framtiden ska utvidgas så att socialtjänsten kan vara med även i andra sammanhang för att ge socialt utsatta människor ett ännu bättre stöd, säger Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholms stad.

Fredrik Näslund är ordförande för stockholmspolisens satsning på särskilt utsatta brottsoffer, Initiativ Gryning.

─ Det här handlar ofta om allvarliga och grova våldsbrott med enormt stora konsekvenser för de som utsätts. Särskilt allvarligt är det när det drabbar barn.Islandsprojektet är ett gott exempel på vad vi åstadkommer rent konkret inom Initiativ Gryning och genom samverkan med Stockholm stad. Genom att vi fördjupar och förbättrar vår samverkan stärks möjligheterna att lagföra de individer som utövar våld samtidigt som brottsoffer får bättre skydd och stöd, säger Fredrik Näslund.

Linda Törngren som projektleder Islandsprojektet hos polisen menar att samverkansmodellen gör det lättare att fånga upp de barn som bevittnat eller utsatts för våld.

─ Vi kommer i och med den här samverkansmodellen ha barnrättsperspektivet i fokus och i större omfattning fånga upp de barn som bevittnat våld i hemmet.

Projektet införs initialt som ett pilotprojekt i Skärholmen och Farsta under ett år och kommer att utvärderas löpande.