Felaktiga utlandsutdrag från belastningsregistret

På grund av ett tekniskt fel har Polismyndigheten skickat felaktiga registerutdrag ur belastningsregistret, så kallade utlandsutdrag, till ett 70-tal personer som begärt uppgifter om sig själva. De berörda personerna kontaktas nu.

Från februari 2017 till och med sista mars 2021har Polismyndigheten skickat totalt 3,2 miljoner utdrag ur belastningsregistret. Av dessa har 100 000 utdrag varit för utlandsändamål, och 72 av dessa utdrag har varit felaktiga. Ett utdrag för att användning utomlands innehåller uppgifter om en person har fått påföljder för brott.

Det är ingen felaktighet i själva belastningsregistret, utan det handlar om utdragen som privatpersoner begärt. Felaktigheten kom till polisens kännedom 30 mars och i samband med detta stoppades produktionen av utdrag för utlandsändamål.

För att hantera detta kontaktar Polismyndigheten nu alla som har fått felaktiga utdrag. Polismyndigheten följer även upp situationer där ett utdrag som inte innehållit fullständig information kan innebära risker för andra. Registerutdrag för utlandsändamål kan användas för att bosätta sig, få tillstånd att resa in eller jobba i ett annat land. Även den som vill genomföra en adoption från utlandet kan behöva uppvisa ett utdrag.

Vid adoption behövs två olika typer av registeruttdrag som tas fram vid två separata tillfällen. Därmed har kommuner, som ger medgivande i adoptionsprocessen, haft korrekt underlag. Polismyndigheten har kontakt med adoptionsbyråerna samt Myndigheten för Föräldraskap och Familjestöd.

  • Polismyndigheten hanterar det inträffade som en personuppgiftsincident och har gjort en anmälan av händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Korrekt utdrag och information har skickats till de som är berörda.
  • Registerutdragstjänsten har varit stängd under en period så att felet har kunnat identifieras och åtgärdas. Produktionen av registerutdrag är nu återupptagen.