Fler målsäganden får sina bedrägeriärenden utredda

Antal bedrägeriärenden som har utretts ökade med 10 procent första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Region Syd är en av de regioner med bäst utveckling, där redovisades 38 procent fler ärenden till åklagare.

– Kombinationen fler ärenden till åklagare och minskat antal öppna ärenden betyder att många får sina ärenden utredda och att vi samtidigt har blivit bättre på att förundersökningsbegränsa ärenden som vi inte ska lägga resurser på. När det går kortare tid från anmälan till att ärendet blir utrett är det dessutom lättare att få den misstänkte dömd för sin gärning, säger Jarl Holmström, biträdande polischef i region Syd.

Antal ärenden som väntar blir färre

Antalet öppna bedrägeriärenden, det vill säga ärenden som väntar på att utredas, blir också färre. Inom hela myndigheten hade de minskat med 12 procent vid utgången av mars, jämfört med samma tid året innan. I region Syd hade de minskat med 42 procent, enligt statistik från Noas beredningsenhet.

– Vi har kämpat med utredningsresultaten länge och nu har det börjat ge frukt. Vi har lyckats tillämpa strategisk utredning, som är ett sätt att använda resurserna på bästa sätt, säger Carolina Adler, chef för bedrägerisektionen i region Syd.

Fokuserar på ett antal ärenden

I strategisk utredning ingår bland annat förundersökningsbegränsning, som innebär att man riktar in sig på ett antal ärenden med misstankar som påverkar påföljden. Om det finns många ärenden mot samma misstänkt ger det inte högre straff, och därför skriver man av de resterande ärendena.

– Men i beslutet som skickas ut till målsäganden, vars ärende avslutas, står det att gärningspersonen kommer att dömas för annan brottslighet, så att målsäganden vet vad som hänt, säger Carolina Adler.

Nya typer av bedrägerier dyker upp

Bedrägeriärendena minskade totalt med 2,6 procent under årets första kvartal. Mest minskade gruppen kortbedrägerier. Samtidigt dyker nya bedrägerityper upp hela tiden.

– Vi har sett en del fullbordade brott vad gäller covidrelaterade bedrägerier. Regionen skickar nu ut mycket brottsförebyggande information, budskapet är att man inte ska identifiera sig via Bank-ID om man blir uppringd utan att själv ha initierat samtalet, säger Carolina Adler.

Bedrägerier - skydda dig

Varning för bedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

  1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.
  2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

Om någon tar oväntad kontakt med dig:

  • Logga inte in
  • Lämna inte ut siffror
  • Lägg på luren