Flera misstänkta för köp av sexuell tjänst

Polisen i Uppsala har genomfört insatser under flera veckor mot sexköpare i staden. Huvudsyftet med insatsen var att lagföra sexköpare.

– I inledningen av insatsen var det ungefär 15 sexannonser ute i Uppsala. Efter några pass var annonserna nere i endast två stycken. Jag tror att vårt arbete har stört verksamheten, säger Hannes Olander, polis lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

Syftet med insatsen var dels att lagföra sexköpare dels att erbjuda hjälp till kvinnor inom prostitution samt att bredda kunskapen för polisen om detta område.

Insatsen mot sexköp ägde rum under februari- och marsmånad och resulterade i ett 30-tal ärenden. Sexköpen förekom i lägenheter, vandrarhem och på hotell. Samtliga misstänkta sexköpare var män med en stor åldersspridning. Allt mellan 21 - 70 år gamla.

– Alla köpare erbjuds också hjälp i samband med förhör då många köpare kan ha ett sexmissbruk eller annan problematik. Några personer har tagit emot denna hjälp, säger Hannes Olander.

De som har velat ha hjälp får kontakt med Regionkoordinator mot prostitution i Region Mitt. Regionkoordinatorn fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prostitution och människohandel. Regionskoordinatorn har också funnits med på plats vid vissa av insatserna och erbjudit hjälp direkt både till de utsatta kvinnorna och de misstänkta sexköparna.

– Sista veckan samarbetade vi också med polis från Gävle och vi rapporterade sexköpare både i Gävle och Uppsala, säger Hannes Olander.

Resultat

33 misstänkta rapporterades för köp av sexuell tjänst. 

Av dessa var samtliga män.

Den yngsta personen var 21 år och den äldsta 70 år.