Fyra gripna i Fyrbodal efter internationell insats mot stöldligor

Som en del i en internationell insats har polisen i en insats i Fyrbodal gripit fyra personer med koppling till olika kriminella brottsnätverk.

Polis i flera länder genomförde förra veckan insatsen Empact Trivium, riktad mot internationella brottsnätverk. Målet var bland annat att gripa och lagföra brottsliga aktörer och beslagta stöldgods, men också att få en bättre underrättelsebild om kriminella personer, organisationer och nätverk.

Inom ramen för den internationella insatsen utförde polisen i Fyrbodal flera punktinsatser den 13-14 april. En person med koppling till internationella brottsnätverk kunde gripas i samband med ett pågående inbrott på en villatomt i Strömstad och är nu häktad misstänkt för stöld. Ytterligare tre personer med misstänkt koppling till ett lokalt kriminellt nätverk kunde gripas som en effekt av spaningsarbete inom ramen för insatsen – två av dem är nu häktade misstänkta för narkotikabrott.

– Vi har nått målen för insatsen, eftersom vi dels fick in mycket information om personer som rör sig i området och dels lyckades gripa fyra personer för både narkotika- och stöldbrott, säger insatschef Jörgen Olsson.

Polisen koncentrerade sina aktiviteter till gränsen mot Norge, men också till andra särskilt utpekade platser i Fyrbodal.

– Vi vet att det finns så kallade ankarplatser i Fyrbodal som fungerar som en bas för de internationella brottsnätverkens verksamhet. De förflyttar sig i stor utsträckning med bilar och vi använde därför trafikkontroller för att upptäcka misstänkta personer, säger Jörgen Olsson.

Rickard Fremark, lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal, bedömer att den gemensamma insatsen inneburit goda möjligheter till snabbt informationsutbyte mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå.

– Olika funktioner har i realtid kunnat arbeta i öppna kanaler mot samma mål. En sådan gemensam insats ökar kapaciteten att agera mot de här brottsnätverken, säger han.

Kontaktperson för media:
Jörgen Olsson, telefon 010-565 21 53