Fyra polisaspiranter till Gotland

Den 12 april började fyra polisaspiranter hos polisen på Gotland. Totalt blir det tio nya polisaspiranter till Gotland 2021. Parallellt kommer också totalt 17 nya polisassistenter anställas under 2021.

– De fyra polisaspiranterna är ett välkommet tillskott till oss på Gotland. Framöver kommer vi fortsätta att jobba med att locka fler till polisyrket och i dagarna startar en kampanj för detta. Vi hoppas locka fler gotlänningar att söka, säger Lisa Ström, tf lokalpolisområdeschef på Gotland.

Två gånger om året kommer i vanliga fall aspiranter till landets sju polisregioner och lokalpolisområden – en gång på våren och en gång på hösten. I år liksom förra året blir det tre gånger, eftersom en mindre kull aspiranter kommer även i juni i år. Praktikperioden för polisstudenter pågår i 24 veckor och aspiranterna handleds av erfarna poliser i dagligt brottsbekämpande och brottsförebyggande polisarbete.

När polisaspiranterna är färdigutbildade anställs de som polisassistenter och i år kommer 17 nya polisassistenter att anställas på Gotland.

– Vi är nu fler polisanställda än någonsin tidigare på Gotland och ett arbete med att bli fler för att klara de utmaningar som finns pågår. Gotland är en trygg plats och där vi jobbar intensivt både för att förebygga brott och utreda de brott som sker. Men vi måste hela tiden jobba för att bli ännu bättre, säger Lisa Ström.

Det finns platser på polisutbildningen och intensifierade insatser för att berätta om polisyrket på olika sätt och få fler att söka polisutbildningen pågår. I juni kommer bland annat en digital träff att hållas för alla intresserade.