Gemensamma insatser för tryggare butiksmiljö

Polisen i Norra Västmanland i ny samverkan för att skapa en tryggare miljö i och runt ICA-butikerna i Fagersta.

Ica Supermarket Fontänen samt Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun och Västan­fors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. Syftet är att skapa en ännu tryggare miljö i och runt butiken för anställda och kunder.

– Brott och otrygghet i och runt butiksmil­jön är tyvärr ett återkommande problem. Vi som har samlats kring denna överenskommelse vill tillsammans göra skillnad för att skapa en ännu tryggare miljö i och runt ICA-butikerna i Fagersta, för anställda och kunder.  Vi är positivt inställda till alla initiativ som kan öka tryggheten i Fagersta, säger Lina Lunneborg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Norra Västmanland.

Den nya trygghetsöverenskommelsen ses som en vidareutveckling av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som redan pågår i Fagersta.

Samverkan är avgörande för att lyckas. Det känns viktigt att fokusera på konkreta åtgärder för en ökad trygghet.  Inom ramen för den trygg­hetsöverenskommelse som tagits fram och i vår samverkan, har vi enats om ett antal aktiviteter som vi kommer att genomföra, säger Lina Lunneborg.

I ett första steg läggs fokus på att etablera och bygga snabba kontaktvägar, utbyte av aktuella läges­bilder samt delade kunskaper kring eventuella insatser som krävs.

– Om vi tillsammans kan identifiera och förstå en lägesbild så finns det bättre förutsättningar att med hjälp av varandras resurser, roller och uppdrag lösa problemen som uppstår. Det är det första steget till att öka tryggheten i och området kring butikerna och det tar vi nu, säger Lina Lunneborg.