Gör Varberg tryggare - påverka inriktningen av nästa års medborgarlöfte

Tillsammans kan vi göra Varberg tryggare. Var med och påverka inriktningen för nästa års medborgarlöfte genom att svara på frågorna i enkäten. Sista svarsdatum är den 16 maj.

I Varberg arbetar polis, kommun och region tillsammans för att skapa trygghet. Medborgarlöften är en del av arbetet. Tillsammans tar vi fram konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Var med och påverka inriktningen av Medborgarlöfte 2022 genom att svara på frågorna i denna enkät. Senast den 16 maj vill vi ha dina svar och du svarar anonymt.

Här kan du läsa årets medborgarlöfte för Varbergs kommun.