I dag börjar 366 nya polisstudenter sin aspirantutbildning

Polisaspiranter i gula västar på en bro som kontrollerar en bil.

Bild: Arkivbild/Lars Hedelin

366 nya polisaspiranter möts i dag av blivande kollegor när de går ut på aspiranten runt om i landet. Polisen fortsätter också arbetet med att få fler att söka sig till polisutbildningen.

– Det är som alltid en ära för mig att få välkomna nya aspiranter som för första gången ska få testa sina kunskaper ute i verksamheten, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Hos polisen pågår ett intensivt arbete för att få fler sökande till polisutbildningarna, bland annat kommer en attrahera-kampanj starta den 14 april.

– Genom att fortsätta växa stärker vi polisens förmåga att bekämpa brottsligheten och skapa trygghet i samhället. Vår fortsatta tillväxt handlar framförallt om att bli fler poliser för att förstärka den lokala närvaron, säger Anders Thornberg.

Av polisaspiranterna är 344 stycken från grundutbildningen och 22 stycken från den funktionsinriktade polisutbildningen.

Fakta

Aspirantutbildningen har de senaste omgångarna delats upp i två på grund av att lärosätena ställt om sina aspirantutbildningsblock till sista delen av utbildningen. Pandemin har påverkat omställningstakten för vissa lärosäten. Därför kommer den andra delen av nuvarande aspirantgrupp påbörja sin aspirant den 7 juni.

Den funktionsinriktade polisutbildningen riktar sig till funktioner där det finns ett verksamhetsmässigt behov att komplettera med polisiär befogenhet. Till exempel kan det röra sig om att ge vissa utredargrupper möjlighet att genomföra husrannsakan och hämta till förhör, något som gynnar den operativa polisverksamheten. Utbildningen utgör ett komplement till grundutbildningen till polis, som även fortsatt kommer utgöra basen för polisrekryteringen.