Flera frihetsberövade i Värmländskt bedrägeriärende

Bärbar dator, inomhus,bord

Bild: Bedrägeriärende i Värmland

Denna vecka, vecka 16, har Bedrägerienheten i Värmland haft en insats där vi kunde frihetsberöva sammanlagt 6 personer vilka har varit anhållna i sin frånvaro som misstänkta för bedrägeri. Utredningen leds av en åklagare.

I samband med att dessa personer blev frihetsberövade gjorde vi husrannsakningar i deras bostäder och vi kunde ta en del gods i beslag för teknisk undersökning. 

Personerna som blev frihetsberövade befann sig i Värmland, Stockholm och Västra Götaland. 5 av de frihetsberövade sitter fortfarande anhållna och utredning pågår. 

Utredningen handlar om köp av varor, bland annat mattor och guld. Man har finansierat dessa köp med kortuppgifter tillhörande brottsoffer. Det har också skett överföringar av pengar till olika personer med hjälp av kortuppgifter.

Utredningen handlar inte om så kallad Vishing och de fysiska korten är inte stulna utan finns kvar hos målsägandena, det är enbart deras kortuppgifter som använts. 

Förundersökningen innehåller fyra olika ärenden med kortuppgifter från ca 20 olika personer och den sammanlagda brottssumman är på ca 1 miljon.