Maken sålde hus med hjälp av falsk fullmakt - dömd till fyra års år fängelse

I tingsrätten dömdes mannen för flera bedrägeribrott, bland annat för att ha lurat köpare att han hade tillstånd att sälja en fastighet.

Mannen var gift med en rysk kvinna som var internationellt efterlyst. Under en gemensam resa till Spanien 2014 tipsade han polisen så att kvinnan kunde gripas och utlämnas till Ryssland. Tingsrätten menar att detta vara den enda anledningen till att resan genomfördes och att mannen hela tiden hade för avsikt att tillförskansa sig hennes tillgångar i Sverige.

I Ryssland avtjänade kvinnan ett fyrårigt fängelsestraff. Under tiden ansökte mannen i Sverige om äktenskapsskillnad och började avyttra deras gemensamma tillgångar samt kvinnans personliga tillgångar som bostad, pengar, fordon och inredning.

Fastighetsbedrägeri

En del av bedrägeriet utgjorde försäljningen av en fastighet i sydöstra Stockholm. Med en falsk fullmakt lurade den nu dömde mannen både mäklare och köpare att han hade mandat att sälja fastigheten. Både mäklare och köpare accepterade fullmakten som sedan visade sig vara falsk. Det saknades vitala uppgifter om bevittning och kontaktuppgifter. Paret som köpte fastigheten via mäklare är nu två målsäganden i detta mål.

Den dömde mannen har begått andra bedrägerier. Bland annat har han tagit ut ett pantbrev på en annan egendom på fyra miljoner kronor. Det pantbrevet gav han till ytterligare en målsägande i detta ärende som säkerhet för en investering.

Råd från bedrägerisektionen

Timmy Malmgren, förundersökningsledare, bedrägerisektionen i polisregion Stockholm:

– Det här ärendet med internationella kopplingar har varit intressant att arbeta med. Även om en del av brotten är preskriberade blev påföljden fyra år och skadestånd.

Lärdomar från utredningen är att man ska vara extra uppmärksam om det förekommer fullmakter vid fastighetsköp. Om man exempelvis inte kan utläsa några bevittnare eller om det saknas kontaktuppgifter så bör man kanske dra öronen åt sig. Tips för att undvika att bli utsatt för liknande brottslighet är att bland annat ställa ingående frågor till både mäklare och säljare samt kontrollera allt som man själv kan koll upp.

Fakta om målet

  • Mannen dömdes i tingsrätten för fem fall av grovt bedrägeri, två fall av grov urkundsförfalskning till fyra års fängelse.
  • Domen är överklagad och hovrättsförhandlingar väntar.
  • Parallellt med detta mål pågår civila tvister om fastighet och pantbrev mellan flera målsägande och den ryska kvinnan som återkommit till Sverige efter avtjänat straff i Ryssland.