Många rapporterade för hastighetsöverträdelser

Under trafikveckan med fokus hastighet som genomfördes under vecka 16, rapporterades 1743 personer i region Mitt för hastighetsöverträdelser.

– Trafiksäkerhet är en oerhört viktigt fråga, då det fortfarande är alldeles för många personer som omkommer i trafiken varje år. Det är glädjande att se engagemanget i regionen, inte minst under trafikveckan där så många har bidragit till ett gott resultat, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

Av de rapporterade hastighetsöverträdelserna låg 376 i spannet 6-9 km/h. Just små hastighetsöverträdelser har stor betydelse för medelhastigheten, och är därför extra viktigt att ha fokus på.

– Många har rapporterat in hastighetsöverträdelser i intervallet 6-9 km/h, vilket ligger helt i linje med regionens mål. Det är viktigt att vi fortsätter med systematiska 20-minuters-kontroller under hela dygnet även utanför trafikveckan, säger Maria Rosander.

Vid kontrollerna upptäcktes även efterlysta personer, 40 fall av narkotikabrott och i ett fall vapen.

– Detta visar inte bara att ett aktivt arbete i trafiken har en positiv inverkan på trafiksäkerheten och räddar liv, utan också att det är en ypperlig möjlighet att upptäcka annan brottslighet, berättar Maria Rosander.

Att så många stoppas och misstänks för narkotikabrott är enligt henne en tydlig indikering på att nykterhet på väg ska handla om både LAU-kontroller (alkoholutandningsprov) och att ställa frågor om narkotika respektive medicinintag.

Nästa trafikvecka genomförs under vecka 19, då med fokus brott på väg.

Resultat trafikvecka hastighet (v16)

Hastighet 6-9 km/h Narkotika Vapen Efterlysta
1743 376 40 1 5