Samverkansavtal mellan Stockholm stad och Polisen i arbetet mot prostitution

Det pågår ett gemensamt arbete mellan Stockholms stad och Polisen mot den prostitution som förekommer i gatumiljö och bordellverksamhet. Nu utökas samarbetet med fler gemensamma insatser och ett nytt samverkansavtal för arbetet mot unga i prostitution.

– Vi ökar med samverkansavtalet ytterligare våra insatser mot de som begår brott, det vill säga de män som köper sexuella tjänster. Stockholm och hela länet ska bli en plats där det blir svårare för internationella kriminella nätverk att exploatera människor i prostitution. Vi vet att köp av sexuella tjänster och människohandel är delar av grov kriminalitet och internationella ligors brottsinkomster, säger Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm.

Ett nära gemensamt arbete är en förutsättning för ett lyckas både med att hitta de unga i prostitution och se till att förövarna lagförs. När socialtjänsten är ute tillsammans med polisen ger de möjlighet för polisen att fokusera helt på förundersökningsarbetet medan socialsekreteraren kan ge offret stöd direkt på plats men också slussa dem till vidare till stöd och hjälp som gör att de så småningom kan ta sig ur den destruktiva situation det har hamnat i.

Samarbetet kommer att ledas av en gemensam styrgrupp som utarbetar gemensamma aktivitetsplaner, lägesbilder och uppföljning.

Samarbetsavtalet innebär att polisen och staden tar ytterligare steg för att fördjupa sitt gemensamma arbete mot prostitution och människohandel.

– Jag är väldigt glad och nöjd över att vi har fått det här samverkansavtalet på plats. Genom ett mer strukturerat arbete kommer vi att kunna hjälpa fler unga som annars riskerar att dras in prostitution och utsättas för övergrepp, säger Jan Jönsson, socialborgarråd (L).