Polisen genomförde kontroller i Sätra, Gävle

Hundförare söker i bil

Bild: Polisen

Lokalpolisområde Gästrikland tillsammans med regionala enheter från region Mitt har genomfört kontroller i bostadsområdet Sätra i Gävle, under perioden 21-22 april.

Insatsen

Uppdraget i insatsen var att kontrollera kriminella nätverk och genomföra orossamtal med ungdomar i riskzonen tillsammans med socialtjänsten i Gävle. 

Insatsen leddes av insatsledare Johan Olsson och biträdande insatsledare Anders Viktorsson från lokalpolisområde Gästrikland. Från region Mitt tillfördes resurser från underrättelseavdelningen och trafiksektionen.

Samverkan

Kontrollerna skedde tillsammans med samverkanspartners från Kronofogdemyndigheten, socialtjänsten Gävle kommun och bostadsbolagen i Sätra.

Insatsledare Johan Olsson om insatsen

- All samverkan av resurser inom myndigheten mellan myndigheter och organisationer är en stor framgångsfaktor för att nå resultat mot de kriminella nätverken.

- Att kronofogden var med i insatsen var ett kraftfullt verktyg som var till stor hjälp vid kontrollerna. Samarbetet fortlöpte mycket bra och personalen från Kronofogdemyndigheten, var mycket positiva till det arbetssätt som vi utförde kontrollerna på. 

Ett uppskattat inslag var att kommunpolisen Måns Jennehag tillsammans poliserna Tony Persson och Mikael Nikolausson ställde upp med husbil utanför Sätra Centrum och svarade på frågor.

- Det var ett trevligt och givande tillfälle att träffa allmänheten i Sätra under två dagar, säger kommunpolis Måns Jennehag.

Tack för en väl genomförd insats

Lokalpolisområdechef i Gästrikland Lars Jansson och insatsledarna vid insatsen vill framföra ett stort tack till alla som medverkade vid insatsen.

Resultat av insats i Gävle

Resultat vid insatsen:

Kontroller med stöd av polislagen 45 stycken

Narkotikabrott/eget bruk/ innehav 16 stycken

Olovlig körning 3

Husrannsakningar 3 stycken

Inre utlänningskontroll 8 stycken

Ordningsbotsbrott 7 stycken

Flygande inspektioner på fordon 5 stycken

Vapen/narkotikasök med hund i fordon/ bostad 7 stycken

Ärenden/adresser där kronofogden utmätte gods 9 stycken

Brott mot knivlagen 2 stycken

Drog rattfylleri 4 stycken