Polisens arbete den första maj i Stockholm

Lördagen den första maj kommer en rad allmänna sammankomster genomföras i centrala Stockholm. Polisens uppgift är att se till att de som vill utrycka sina åsikter ska kunna göra det med utgångspunkt i de begränsningar som i nuläget finns.

– Vi kommer att jobba ute i centrala Stockholm under lördagen för att på bästa sätt se till att de som vill utrycka sin åsikt ska kunna göra det inom gällande regelverk. Dialog och tydlighet är viktiga delar av vårt arbete, säger Peter Ågren, som är biträdande kommenderingschef för arbetet under lördagen.

Ett drygt tiotal organisationer/personer har sökt och fått tillstånd för allmänna sammankomster i centrala Stockholm lördag den första maj. Det handlar om organisationer/människor som vill uttrycka sin åsikt gällande miljö, internationella konflikter men också i olika religiösa frågor. Då de angett att de avser hålla sig inom det regelverk som i nuläget finns har de fått tillstånd.

Det finns också uppgifter att ett antal allmänna sammankomster som inte har sökt tillstånd kommer att hållas. Polisen kommer att jobba med dialog och kommunikation och utifrån det regelverk som finns. Även fortsatt finns begränsningar för antalet deltagare på allmänna sammankomster och det är åtta personer och där det behövs kommer polisen att upplösa allmänna sammankomster.

Ovan innebär att framkomligheten för trafiken i centrala Stockholm kan begränsas. Även  kollektivtrafiken påverkas och mer information om det finns på sl.se.

Polisen har en särskild beredskap för att hantera eventuella allmänna sammankomster och kommer bland annat att ha kamerabevakning med UAS, så kallad drönare i delar av centrala Stockholm mellan klockan 10 och klockan 18 lördagen den första maj. Drönare används för att ge polisen en bättre lägesbild men också i utredande syfte om brott begås.