Region Öst deltog i europeisk gränsöverskridande insats

Under perioden 13-16 april genomförde Polismyndigheten ihop med sina motsvarigheter inom Interpol en insats mot gränsöverskridande brottslighet. I polisregion Öst innebar det i huvudsak riktade tillslag mot fordon på regionens pulsåder, E4.

Insatsen hade som huvudmål att förebygga organiserad egendomsbrottslighet, smuggling och annan gränsöverskridande brottslighet. Det kan röra sig om stölder ur bostäder, stölder av bildelar som katalysatorer, stölder av sadlar och annat som stjäls i Sverige och sen fraktas ut ur landet under organiserade former. För polisregion Öst innebar det i första hand att göra kontroller på E4.

- Vi är inte den polisregionen som kanske har gränserna på det sättet men den här typen av brottslighet använder så klart E4 som transportsträcka. Med hjälp av underrättelsematerial eller riktade trafikkontroller kunde vi titta närmare på intressant personer och fordon för att upptäcka brott som skett både hos oss och  i andra regioner, säger Nina Gual, samordnare för insatsen i polisregion Öst.

Ett flertal ärenden handlade om stölder men vid kontrollerna kunde ett flertal brott upptäckas, inte bara stöldbrott.

- Det rörde sig om näringspenningtvättbrott, olovliga körningar och brott mot trafiklagsstiftningen. Sen upptäckte vi också flera personer som var i landet för att arbeta, många gånger svart. En del av de misstänkta kunde avvisas från landet med stöd av utlänningslagen, säger Nina Gual.

Kontrollerna har även inneburit en förbättrad underrättelsebild för både svensk och europeisk polis. Resultaten och underrättelsebilderna har delats mellan ländernas polismyndigheter.

Vad kan du göra för att inte drabbas av den här typen av brott?

Nina ger sina tips för att undvika stölder från gränsöverskidande ligor.

  • Vi behöver allas iakttagelser för att kunna agera snabbt. Vi är tacksamma för tips om personer och fordon som uppträder misstänkt. Använd gärna tips-funktionen på polisen.se
  • Var uppmärksam på om ditt hus har blivit rekoknogiserat. Det kan vara att du ser en liten hög med grus på trappan eller en peng på grindhantaget, omflyttade möbler eller liknande.
  • Märk dina saker, via försäkringsbolagen kan du få hjälp med märk-DNA men även en spritpenna räcker långt. Skriv ditt namn och telefonnummer.
  • Anmäl om du blir bestulen. Att en anmälan blir nedlag betyder inte att ingen jobbar med den, polisen kan bara inte leda i bevis i nuläget. Det kan ändå vara viktig information i helheten för underrättelsebilden.

Kontaktperson för media

Nina Gual, operativ samordnare lokalpolisområde Nyköping och samordnare för den aktuella insatsen i polisregion Öst.

Finns tillgänglig för intervjuer under torsdag 22 april.

Boka intervju via pressansvarig Tommy Thorngren. Telefon 010-566 75 26 eller via mejl tommy.thorngren@polisen.se.