Resultat av trafiksäkerhetsveckan med fokus på hastighet

Under vecka 16 har polisen i hela region Stockholm och Gotland genomfört en hastighetsvecka med inriktning på hastighetsöverträdelser.

Trafiksäkerhetsveckans fokus var på de större vägnäten där hastigheten är högre och konsekvenserna av en olycka ofta kan bli allvarligare.

Kontrollerna utfördes genom rörlig övervakning, fasta kontroller och spontana kontroller i linjearbetet. Laserpistol användes som mätinstrument. Platserna var ofta utvalda vägar som är olycksdrabbade.

Resultat från veckan

1443 förare rapporterades för hastighetsöverträdelser och 181 körkort omhändertogs.

Även om trafiksäkerhetsveckan fokuserat på hastighet så har ett stort antal andra brott uppdagats såsom rattfyllerier, olovliga körningar med mera. Som exempel kan nämnas en kontroll nordvästra Stockholm. En polis vinkade in en förare som valde att inte stanna.

Föraren var nära att köra på polisen och avvek. Föraren som kunde stoppas vid ett senare tillfälle saknade körkort, visade tydlig tecken på narkotikapåverkan och greps. Han är misstänkt för försök till grovt våld mot tjänsteman, grovt rattfylleri, grov olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott.