Samverkan gav resultat vid internationell insats i Syd

Förra veckan genomförde polisregion Syd över 1000 fordonskontroller i samband med en EU-gemensam insats mot stöldbrottslighet.

Mellan den 13 och 16 april genomfördes en internationell insats som var inriktad mot den gränsöverskridande organiserade stöldbrottsligheten. Polisen deltog tillsammans med flera andra samverkande myndigheter som arbetade synkroniserat i ett flertal europeiska länder.

I polisregion Syd upprättades under veckan ett flertal större trafikkontroller på olika platser i regionen där det totalt kontrollerades över 1000 fordon. Misstankar om häleri, penningtvättsbrott, narkotikabrott och trafikbrott uppdagades vid kontrollerna, och misstänkt stöldgods, narkotika och kontanter togs i beslag. Kronofogdemyndigheten som också närvarade vid kontrollplatserna kunde utmäta ett flertal bilar.

- Jag vill tacka alla som arbetat med insatsen för ett bra engagemang och en väl utförd insats. Samarbetet med externa aktörer har återigen visat sig vara en framgångsfaktor, vi lär oss av varandra samtidigt som det stärker oss i vårt uppdrag, säger Stefan Peijne, operativ koordinator Internationella brottsnätverk i region Syd.

Polisen tillsammans med samverkande myndigheter genomförde även flera tillsynskontroller hos olika verksamheter som bedriver handel med begagnade varor vilket ledde till misstankar om häleri samt penningtvättsbrott. Bland annat greps en man misstänkt för grovt penningtvättsbrott i samband med en tillsynskontroll på en pantbank i Malmö. Vid kontrollen och efterföljande husrannsakan hemma hos mannen anträffades klockor och smycken till ett stort värde som misstänks komma från brottslig verksamhet.

Här kan du läsa mer om det totala resultatet av insatsen, både nationellt och internationellt.