Specialistkompetenser inom ekonomi och it sökes till polisutbildningen

Polisregion Syd söker it-forensiker och finansiella utredare som förutom sin utbildning och erfarenhet också vill bli poliser. Nu har du chansen att söka in till den funktionsinriktade polisutbildningen.

De senaste åren har polisen utvecklat en funktionsinriktad polisutbildning i syfte att skapa ytterligare en väg in i polisyrket. Den läser man under kortare tid med högre tempo än den ordinarie utbildningen och målgruppen har tidigare främst varit myndighetens civila medarbetare.

Nu prövar polisregion Syd också möjligheten att rekrytera nya medarbetare till den funktionsinriktade polisutbildningen. Det gäller två funktioner:

• it-forensiker

• finansiella utredare

Carina Persson är regionpolischef i polisregion Syd:

– Vi söker utbildade och delvis erfarna specialister som också vill förverkliga sina drömmar om att bli polis. Om du känner dig redo för en större uppgift och passar in på beskrivningarna i våra annonser hoppas jag att du är intresserad av att söka för att bli en del av polisen, säger hon.

Stärka förmågan i brottsbekämpande uppdrag

Polisregion Syd har i strategiska inriktningar för verksamheten och för sin kompetensförsörjning identifierat behov av att öka utredningsförmågan. Till exempel behöver man öka kunskaperna och förmågan att utreda komplexa ärenden avseende penningtvätt. Fler medarbetare med rätt kompetens bidrar till att lösa fler brott.

– Brottsutvecklingen innebär att vi har behov poliser med specialistkompetens – alltså specialister med polismans befogenhet så att de till exempel kan utföra eller biträda vid husrannsakningar. Detta blir ett nytt sätt för oss att attrahera den kompetens vi verkligen behöver och stärka vår förmåga i det brottsbekämpande uppdraget.

Ytterligare en väg in till utbildningen

Målet är att myndigheten ska vara 26 200 poliser i januari 2025.

– Det är positivt att vi nu får ytterligare en väg in till polisutbildningen samtidigt som vi ökar vår specialistkompetens, säger Carina Persson.

Den funktionsinriktade utbildningen är ett komplement till den ordinarie polisutbildningen, som även fortsatt kommer utgöra basen för polisrekryteringen. 

Polisen arbetar med att attrahera nya poliser, samt behålla och återanställa medarbetare. Det innebär bland annat ett fortsatt arbete med utveckling av konkurrenskraftiga arbetsvillkor för polisanställda: löneutveckling, fler karriär- och utvecklingsmöjligheter, fort- och vidareutbildning samt fokus på medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet.

Läs också:

Bli polis – om den ordinarie polisutbildningen