Tillfällig kamerabevakning vid polishuset i Sundsvall

Idag har polisen installerat ett tillfälligt kamerapaket i anslutning till polisens lokaler Sundsvall.

Beslutet att montera upp kamerorna togs efter den senaste tidens skadegörelser som skett i anslutning till polishuset.

– Det är naturligtvis oerhört tråkigt att behöva fatta ett sådant beslut. Men på grund av den senaste tidens händelser som skett i området så har det varit ett relativt enkelt beslut, säger Christian Hald, samordnare för kameraprojektet i Sundsvall.

De tillfälliga kamerapaketen planeras sitta uppe i 90 dagar.