Tillslag gällande matchfixning

Nationella operativa avdelningen, Noa, har nu på morgonen genomfört ett tillslag gällande matchfixning på flera adresser och fem personer är anhållna. Arbetet mot matchfixning är ett prioriterat område för Polismyndigheten.

Ärendet som utreds av Noas nationella anti-korruptionsgrupp är kopplat till tennis och rör stora summor pengar. I samband med tillslaget, som skett i Stockholmsområdet, anhölls fem personer och det genomfördes även husrannsakan på flera adresser.

Generellt är matchfixning ett allvarligt problem och det finns i vissa fall kopplingar till den organiserade brottsligheten. Tillsammans med aktörer som Riksidrottsförbundet, Åklagarmyndigheten och BRÅ betraktar Polismyndigheten problematiken som ett väsentligt hot mot idrottsrörelsen. Matchfixning ingår därför som ett prioriterat område i den nyligen framtagna inriktningen för hur polisens arbete mot idrottsrelaterad brottslighet ska bedrivas.

– Vi kan se att samtliga idrotter riskerar att drabbas av matchfixning, och vi arbetar intensivt mot detta genom bland annat förebyggande insatser och samverkan på flera olika nivåer för att komma åt problemet, säger Stefan Erkensjö, nationella anti-korruptionsgruppen, Noa. 

Nyligen väcktes även åtal i ett matchfixningsärende i Göteborg som också rör tennis. I det ärendet är två personer misstänkta men det rör mindre summor pengar.