Trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighet i Polisregion Stockholm och Gotland

För ökad trafiksäkerhet och för att minska antalet olyckor genomför polisen i region Stockholm och Gotland vecka 16, mellan den 19 och 25 april, en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller.

Hastighet och nykterhet är de faktorer som har störst betydelse för trafiksäkerheten och om en trafikolycka sker, hur allvarliga följder olyckan får. Därför satsar polisen extra på att genomföra hastighetskontroller på olika platser i regionen. Trafikkontroller är också en mycket bra metod för att upptäcka fordon som kriminella färdas där narkotika, vapen och stöldgods kan beslagtas.

– Inriktningen på trafiksäkerhetsveckan kommer vara på hastighetsöverträdelser. Fokus kommer vara på de större vägnäten där hastigheterna ofta är högre och konsekvenserna av en trafikolycka kan bli värre. I satsningen som görs för att få ned hastigheten och öka trafiksäkerheten är flera verksamhetsgrenar inom polisregion Stockholm och Gotland med och deltar, säger Thomas Forsberg som är regional trafiksamordnare i Polisregionen.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Där vi alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Hastighetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt och dels genom dold övervakning. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.