Våld i nära relation utreds med kvalitet och effektivitet i Gävleborg

Polisen i Gävleborg har utvecklat arbetet med relationsbrott genom processförändringar och brottsförebyggande metoder. Arbetet har pågått sedan hösten 2019 och fler brottsutsatta har fått upprättelse.

Våld i nära relation är en prioriterad fråga och sedan hösten 2019 har 50 nya utredare förstärkt region Mitts förmåga att utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer där denna kategori ingår. Samtidigt har också polisen i Gävleborg arbetat med att utveckla processen kring relationsvåld genom att kvalitetssäkra och utveckla metodstödet ”ett utvecklat bästa arbetssätt” och brottsförebyggande insatser. Hos både polis och åklagare börjar nu effekterna av satsningarna att synas.

- Vi ser resultatet i form av en effektivare utredningsverksamhet med ett tidigare omhändertagande av målsäganden, ökad kvalitet i utredningarna och en ökad redovisning och lagföring. I vårt utvecklingsarbete mot ett förändrat arbetssätt har vi involverat hela den polisiära kedjan, eftersom var och en har en viktig roll i utredningsarbetet för att säkerställa att vi har en rättsäker hantering och ett kvalitativt omhändertagande. Alla poliser har ett utredande uppdrag och polisen i Gävleborg har här stärkt och förbättrat sin förmåga vad gäller våld i nära relation. Samverkan både inom polisen och med andra myndigheter och kommuner har också haft betydelse för det här arbetet, säger Max Forsström, chef utredningssektionen i Gävleborg.

Våld i nära relation har hög prioritet

Det här är ett av de mest prioriterade brottsområdena för att förhindra det dödliga våldet i relationer. Brotten är svåra att utreda och klara upp, men genom tidiga insatser och rätt åtgärder ökar möjligheterna till att förhindra ett eskalerande våld i en relation, säger Max Forsström, chef utredningssektionen i Gävleborg.

Det brottsförebyggande arbetet

Polisen i Hälsingland har de senaste åren arbetat med olika samverkansprojekt tillsammans med kommunerna och högskolan i Gävle för att utveckla det brottsförebyggande arbetet.

- Våld i nära relation är ett samhällsproblem där vi tillsammans måste agera för att bryta mönstret och stoppa våldet. Visionen är helt enkelt nolltolerans där vi inte accepterar hot och våld.  Polisen i Gävleborg fortsätter att utveckla det brottsförebyggande arbetet genom att stärka samverkan med andra aktörer och ge ett bra bemötande och omhändertagande av den som blivit utsatt. För att komma tillrätta med mäns våld mot kvinnor är det minst lika viktigt att se helheten och däri ligger även att samhället har fokus på förövaren, säger Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

Om du eller någon du känner är i behov av hjälp

Läs mer här;  https://polisen.se/komtilloss