Vi välkomnar nya polisaspiranter till region Mitt

Den 12 april påbörjade 27 blivande poliser sin aspiranttjänstgöring i regionens polisområden.

De nya polisaspiranterna kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden Västmanland, Uppsala och Gävleborg.

- Våra nya polisaspiranter hälsas välkomna till region Mitt. De är mycket efterlängtade och blir en viktig förstärkning i lokalpolisområdenas vardagliga arbete, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Aspiranterna kommer från lärosätena Södertörn och Växjö och ska nu göra en sex månader aspiranttjänstgöring under kvalificerad handledning av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket. Som aspirant tränas man i problemorienterat polisarbete samtidigt som man får möjlighet att prova på bredden i yrket.

- Polisaspiranterna är en viktig del i Polismyndighetens satsning på ökad tillväxt, men vi behöver bli ännu fler poliser så därför arbetar vi aktivt för att locka fler sökande till utbildningen. Det finns en sådan bredd inom yrket och möjligheterna är många. Jag hoppas därför att fler där ute får upp ögonen för polisen som arbetsgivare, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

Polisområde Västmanland
8 aspiranter

Polisområde Uppsala
11 aspiranter

Polisområde Gävleborg
8 aspiranter

Vill du bli polis?

Här kan du läsa mer om polisyrket och hur du söker till polisutbildningen.