Satsning ska minska sexbrott bland intellektuellt funktionsnedsatta

Att genom kunskap och samtal om sex och relationer minska antalet sexualbrott bland intellektuellt funktionsnedsatta tror Alingsåspoliserna Susanne Karlsson och Eva Ekblad-Sjölund är rätt väg att gå. Nu vill de sprida projektet till fler kommuner.

– Det hela handlar egentligen om att vi såg att antalet sexualbrottsrelaterade ärenden, där någon av de inblandade har en medfödd intellektuell funktionsnedsättning, blev för många. Vi kände att något behövdes göras, säger Eva Ekblad-Sjölund, vid krimjouren i Alingsås.

”Innan något händer”

Det var i fjol som Alingsåspolisen tillsammans med Lerums kommun inledde projektet ”Innan något händer”. Ett projekt som riktar sig till personer med en medfödd intellektuell funktionsnedsättning för att öka kunskapen om relationer, integritet, sex och när sexuella handlingar övergår i att bli brottsliga handlingar – så tidigt som möjligt och kontinuerligt genom livet.

– Många ungdomar har svårt att avgöra när en sexuell handling övergår till att bli en brottslig handling och är svårare att avgöra för vår målgrupp, de med intellektuell funktionsnedsättning, fortsätter Eva Ekblad Sjölund.

– Främst begås brotten av personer som inte har en intellektuell funktionsnedsättning, med det händer också mellan dem som finns i målgruppen. Därför behöver de mer kunskap så att de känner sig trygga i sina sexuella kontakter och relationer – att man får säga nej. Och att man ska säga till om man blir utsatt för något man inte önskar, säger Susanne Karlsson, vid krimjouren i Alingsås.

Personer runt målgruppen – personal, familj, godemän och kontaktpersoner – behöver också mer kunskap kring när och hur man ska polisanmäla, och inte minst att man kan vända sig till oss när man misstänker att någon far illa, berättar dem vidare.

Utöver den kunskap målgruppen får genom skolan arbetar de även för att kommunen ska fortsätta arbeta med kunskapslyftet när personerna i målgruppen slutat särskolan.

– Det är samhället, som genom kommunernas skola- och omsorgsapparat, ska rusta den här målgruppen för livets svårigheter – och det är det vi verkligen vill få fart på. Vi som poliser ser den faktiska omfattningen av vad som händer när vi tar emot anmälningarna.

Idag saknas det statistik för brottstypen kopplat till målgruppen, något som också skulle behövas, menar Eva och Susanne.

Våga ställa rätt frågor

Att också utbilda sin egen personal inom polisen är viktigt.

– Det är inte alltid det syns att någon tillhör den här gruppen. Personalen behöver därför också bli mer medvetna för att inte missa eller våga ställa de rätta frågorna i utredningarna.

Samarbetet med Lerums kommun har tagits emot väl och till hösten hoppas man att man ska komma igång med utbildningspaketet på riktigt – efter året med pandemin. Men de vill också sprida konceptet till fler kommuner.

– Det är ingen tvekan om att det här behövs på fler platser i landet. Ser vi det här hos oss, finns det också övriga landet, säger Eva Ekblad-Sjölund.

Från polisens sida bidrar man med lagstiftningen i utbildningspaketet som tas fram tillsammans med kommunen.