Därför jobbar polisen med hbtq+ frågor

Polisens uppdrag är att värna demokratin, allas lika värde och likhet för lagen. Vi är en polis för alla.

Runt om i Sverige brukar det sommartid vara tillfälle för Pride som uppmärksammar frågor om hbtq+. Som myndighet markerar polisen sitt ställningstagande för alla människors lika värde, till exempel genom att hissa Pride-flaggan vid våra polishus. I år blir det inget fysiskt pridetåg.

– Det är viktigt att vi som myndighet och som polisanställda visar att vi står upp för alla människors lika värde och att vi aktivt motverkar diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vårt arbete med likabehandling är en viktig del i polisens interna kulturutveckling samt en viktig del för att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla i samhället, säger Tomas Rosenberg, HR-chef i Polismyndigheten.

I juni 2020 utsåg regeringen Polismyndigheten till en strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som polisen genomför under 2020-2022.

Rikspolischef Anders Thornberg och överbefälhavare Micael Bydén i poddsamtal

Inför årets pridefestivaler har Försvarsmakten bjudit in rikspolischef Anders Thornberg till ett poddsamtal med överbefälhavare Micael Bydén. Samtalet handlar om myndigheternas värdegrunder, likabehandling, tystnadskultur, ledarskap, förebilder och varför organisationerna deltar i Pride.

Podden är en del av Försvarsmaktens chefspodd och leds av Yasmin Nilson. Du kan lyssna på den från Försvarsmaktens webbplats http://forsvarsmakten.se/pride eller där poddar finns under ”Chefer i FM”.

Polisens likabehandlingsstrategi