Fler poliser tillgängliga genom beredskap

Sedan ett halvår tillbaka har polisen i södra Lappland beredskap nattetid. – Vi har fått en större förmåga när något akut inträffar på natten, säger Marcus Nilsson, lokalpolisområdeschef i södra Lappland.

Patruller i beredskap i hemmet som kallas ut om behov av polis uppstår under natten. Detta är sedan i slutet av januari verklighet i lokalpolisområde södra Lappland som innefattar kommunerna Lycksele, Dorotea, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

Beredskapspatrullerna träder direkt i tjänst när något som kräver polis omedelbart eller skyndsamt har inträffat. I snitt rör det sig om cirka en nattlig utryckning per vecka*. När patrullerna inte behövs under natten så kan de istället arbeta efterföljande dag.

– Tack vare beredskapen har vi fler poliser i tjänst dagar och kvällar, vilket gjort att vi kunnat arbeta mer metodiskt med våra medborgarlöften och den lokala problembilden. Vi har blivit en mer tillgänglig polis och får ut mer verksamhet för skattemedlen, säger Marcus Nilsson, lokalpolisområdeschef i södra Lappland.

Planeringen av verksamheten styrs av den aktuella lägesbilden. Finns ett behov så planeras nattpatruller in, till exempel vid en ökad risk för brott eller i samband med vissa evenemang.

– Människor ska oavsett var de bor eller befinner sig ha tillgång till polis när något akut sker, men det är en ständig utmaning för oss utifrån våra förutsättningar. Nu får medborgarna en mer tillgänglig polis dag- och kvällstid och vi har även fått en större förmåga något akut inträffar på natten, säger Marcus Nilsson.

Fredrik Persson är ingripandepolis i Vilhelmina och en av dem vars jobb förändrats. Han ställer sig positiv till beredskapslösningen.

– Vi har fler resurser att tillgå för de jobb som inkommer på dagpassen och även fått större möjligheter till trafikarbete, spaning mot narkotika och annat brottsförebyggande arbete som lämpar sig bra dagtid. Nattetid så har vi nu en bättre chans att snabbt kunna ta oss an ett högprioriterat jobb, säger Fredrik Persson.

Verksamheten följs löpande och vissa justeringar har gjorts för att beredskapslösningen ska falla ut som tänkt och ge mer nytta för medborgarna, samtidigt som den får en positiv inverkan på arbetsmiljön.

– Det här är en ambition att använda resurserna klokt för att kunna utföra vårt uppdrag på bästa vis, säger Marcus Nilsson.

* I genomsnitt kallas beredskapspatrull ut sju gånger under en period på sex veckor.

Presskontakt

Marcus Nilsson, lokalpolisområdeschef södra Lappland, telefon: 010-568 32 55