Katalysatorer saknades på kvarlämnade bilar

På tre personbilar som gotlandpolisen har kontrollerat i augusti saknades hela eller delar av bilarnas katalysatorer. Bilarna stod inte trafikfarligt och var inte anmälda stulna vilket gör att polisen saknar stöd i lagen att flytta på dem.

Två av de tre personbilarna var parkerade på en allmän parkering inne i Visby och den tredje på landsbygden. Eftersom de inte stod trafikfarligt är det markägaren som får kontakta bilägaren för att tala om att bilen är kvarlämnad på dennes mark. De tre personbilarna hade alla nyligen bytt ägare till en man som enligt gotlandspolisen bedöms vara en så kallad bilmålvakt. 

Begreppet bilmålvakt används ibland om personer som av någon anledning går med på att registreras som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare. Observera att det är ett begrepp och ingen formellt fastställd definition om vad som avses med begreppet bilmålvakt. 

I en katalysator, som har till uppgift att rena avgaser från en bensindriven bil, finns ädelmetaller som platina, palladium och rodium. Priset på dessa ädelmetaller har under senare tid skjutit i höjden vilket är en stor anledning till att katalysatorer blivit attraktiva stöldobjekt.

Tips för att försvåra för tjuven

  • Om du säljer en bil, även om den är av mindre värde, säkerställ att ägarbytet registreras och kontrollera säljarens identitetshandling.
  • Ett tips är att parkera bilen i ett garage eller på ett upplyst ställe.
  • Ett annat råd är att installera ett så kallat lutningslarm. När bilens ena sida höjs upp med en domkraft aktiveras detta larm. Det kan skrämma tjuven samt tillkalla uppmärksamhet.

Tipsa Polisen

Via videomaterial från tidigare brott i andra delar av landet framgår det att 30 sekunder kan vara nog för tre personer att tillgripa en katalysator från en bil. På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske mitt på ljusa dagen och se ut som att någon bara mekar med sin bil. Var uppmärksam och kontakta polisen.

Ring 112 vid pågående brott eller ring 114 14 om du observerat något..

När flyttar polisen fordon

Polisen har enligt lag rätt att flytta ett fordon

  • Fordonet stått uppställt på sådant sätt att det utgjort hinder eller fara för andra trafikanter
  • Fordonet stått felparkerat på kommunal mark och ägaren har restförda (obetalda) felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor (bilmålvaktslagen)