Kommentar angående anmälan mot poliser i Karlskrona

Under natten till fredagen beger sig en polispatrull till en adress i Karlskrona där flera grannar klagat på högljudd musik. 

Patrullen tar kontakt med husägaren och ber dem sänka musiken. När det är gjort stannar patrullen kvar på gatan och då höjs musiken igen. Patrullen tar ny kontakt med husägaren ute på gatan, då ytterligare en man kommer ut från gården och är högljudd och störande.

Mannen är påtagligt berusad och vill inte lugna sig och patrullen beslutar att han ska omhändertas enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer). När mannen omhändertas gör han motstånd och han läggs ner på marken. Mannen gör fortsatt motstånd i bilen och på polisstationen. Under fredagsmorgonen släpptes mannen och han är nu misstänkt för våldsamt motstånd.

Mannen har under fredagen gjort en polisanmälan som i nuläget är rubricerad som misshandel.
– Den anmälan mot poliserna som kommit in hanteras enligt gängse rutiner och utreds av Avdelningen för Särskilda utredningar som utreder alla anmälningar mot poliser, säger Magnus Bergman som är lokalpolisområdeschef i Karlskrona, därför kan jag inte kommentera den ytterligare. De poliser som gjorde ingripandet under natten till fredagen försökte att lösa situationen genom att tala med husägaren och mannen, men mannens berusningsgrad gjorde att han omhändertogs enligt LOB.

Fakta - Avdelningen för särskilda utredningar

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till.

För att alla anmälningar ska utredas korrekt, utan otillbörlig påverkan, påtryckningar eller insyn från obehöriga är SU:s lokaler avskilda från övriga Polismyndigheten. Alla ärenden som hanteras av SU är skyddade mot obehöriga eftersom avdelningen har egna ärendehanteringssystem och det är alltid en åklagare vid Särskilda åklagarkammaren, SÅK, som är förundersökningsledare i SU:s ärenden.

Chefen för SU utses av regeringen och varje år rapporterar SU om sin verksamhet till regeringen.

Samtliga utredare vid SU är erfarna kommissarier med bred kunskap inom utredningsverksamhet. Flera är specialiserade inom olika verksamhetsgrenar, t.ex. ekonomisk brottslighet och våld i nära relation.  På det här sättet kan utredningarna bedrivas effektivt, rättssäkert och med integritet.