Låg toleransnivå under trafikveckan – många rapporterade

Återigen har region Mitt haft ett bra resultat under trafikveckan. Drygt 1700 personer rapporterades för hastighetsöverträdelser när polisen fokuserade på kontroller i tätbebyggt område under vecka 33.

– Fantastiskt bra jobbat av våra poliser i yttre tjänst! Våra kontroller är ett effektivt sätt att påvisa vikten av att följa skyltad hastighet. I slutändan handlar det om att rädda liv för just hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenser en olycka kan få, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

Fokus på 6-9 km/h

Av de 1759 personerna som rapporterades för hastighetsöverträdelser körde 27 % inom intervallet 6-9 km/h över tillåten hastighet.

– Dessa siffror visar att man har haft en låg toleransnivå vilket är helt i linje med polisens trafikstrategi och på sikt påverkar det allmänhetens genomsnittshastighet, säger Maria Rosander.

Narkotikabrott och underrättelseuppslag

Även annan brottslighet upptäcktes under trafikveckan, bland annat 47 narkotikabrott. Man fick också in 31 underrättelseuppslag.

– Vi har jobbat brett och inte endast fokuserat på hastighetsöverträdelser utan även på annan brottslighet. Det är viktigt att vara lyhörd och se hastighetskontrollerna som en ingång till att upptäcka annat, avslutar Maria Rosander.