Man döms för barnfridsbrott enligt nya lagen

En man som hotade sin fru till livet samtidigt som deras gemensamma barn bevittnade händelsen, döms nu till nio månaders fängelse för olaga hot och barnfridsbrott.

Det var den 19 juli i Haninge söder om Stockholm som den 34-årige mannen hotade sin fru till livet med en kniv. Den nu dömde mannen och målsägandens gemensamma barn bevittnade hela händelseförloppet.

– Framgångsfaktorn i ärendet är bra förstahandsåtgärder av patrullerna på plats och en bra avrapportering. En tidig kontakt togs med socialtjänsten som såg till att skydda familjen, vilket ökar chanserna för att våga medverka i utredningen. Misstänkt greps i direkt anslutning till brottet vilket gjorde det möjligt att tidigt i utredningen hålla förhör med både mamman och barnet, säger Anna Flygare, tillförordnad gruppchef för brott mot barn i Haninge, som är en del av sektionen för Brott i nära relation i Stockholm Syd.

Misstänkt fullt medveten om att barnet närvarade

Tingsrätten menar att kvinnan har lämnat en sammanhängande berättelse och hon har kunnat nämna detaljer. Barnets berättelse finner tingsrätten självupplevd. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att målsägandenas berättelser är trovärdiga och att deras berättelser stöds av övrig bevisning varför berättelserna även är tillförlitliga. Det är ställt utom allt rimlig tvivel att den nu dömde 34-åringen har begått de åtalade gärningarna. Tingsrätten menar också att misstänkt varit fullt medveten om att barnet varit närvarande när han utförde det olaga hotet mot dennes mamma och han ska därför även dömas för barnfridsbrott. En förutsättning för att kunna dömas för barnfridsbrott är att det finns ett grundbrott och att gärningspersonen döms för det.

Mannen döms förutom till fängelse att betala 10 000 kronor i skadestånd vardera till barnet och kvinnan.

Barnfridsbrott

  • För straffansvar krävs att det brott som barnet har bevittnat är styrkt.
  • Det är straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.
  • En person räknas som barn upp till 18 års ålder.
  • Straffet är fängelse i upp till två år. Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
  • Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn har vilka utsätts för brott.
  • Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.