Nationell trafikvecka med fokus på hastighet

Under vecka 33, mellan den 16 och 22 augusti, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighet i tätbebyggt område.

– Semester och sommarlov är över, många barn och vuxna är tillbaka i skolan och på jobbet. Det är viktigt att vi tar hänsyn till varandra när många är ute och rör sig på och i anslutning till vägarna, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid Polismyndigheten.

Under veckan ligger fokus där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten nere. Hastighetskontrollerna genomförs till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter, men även i andra miljöer i tätbebyggt område, till exempel i stadscentrum eller vid köpcentrum.

– Våra kontroller ska bidra till att båda stora som små ska känna sig trygga och säkra. Vi vill att fler ska följa skyltad hastighet och ett sätt att uppnå det är genom hastighetskontroller. Vi alla tillsammans kan skapa en trygg vägtrafikmiljö, säger Ursula Edström.

Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.

– Hastigheten har stor påverkan på vilka följder en trafikolycka får, några få kilometer i timmen kan vara skillnad mellan liv och död. Vi skulle kunna spara många liv varje år om alla höll sig till hastighetsbegränsningarna, avslutar Ursula Edström.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 33 är det fokus på hastighetskontroller i tättbebyggt område.

Trafik - polisens arbete