Polisen deltar under World Pride i Malmö

Polis med pridearmband

Bild: Polisen

I år är Malmö tillsammans med Köpenhamn värdar för världens största Pride-evenemang. Arrangemanget handlar om alla människors lika värde och pågår den 12–22 augusti.

Polisen deltar under World Pride för att tydliggöra att svensk polis är En polis för alla.

Vi finns bland annat i Folkets Park där invånare och besökare har möjlighet att få träffa representanter från polisområde Malmö och polisens kontaktcenter. På Borggården vid Malmö Museer finns den regionala demokrati- och hatbrottsgruppen. Vi berättar gärna om vårt arbete med att utreda hatbrott eller om hur det är att arbeta inom Polismyndigheten.

Polisen har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Grundläggande fri- och rättigheter som demokrati, rättssäkerhet, allas lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor ska värnas i verksamheten under dygnets alla timmar, alla dagar och i hela landet.

I juni 2020 utsåg regeringen Polismyndigheten till en strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som polisen genomför under 2020–2022.

Vårt arbete mot hatbrott