Polisen gör förändring i antagningskraven

Bild på en polisbil med texten polisutbildning på en av bilrutorna.

De nya antagningsreglerna gäller från den 16:e augusti. Bild: Minna Ridderstolpe

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska inte längre per automatik gallras bort från polisutbildningen. De ges nu möjlighet till prövning med en individuell bedömning, efter ett beslut av Polismyndigheten.

I slutet av juni beslutade Diskrimineringsombudsmannen, DO, att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket överträtt diskrimineringsförbudet genom att utesluta personer med neuropsykiatriska diagnoser från mönstringen. Försvarsmakten ändrade då reglerna. Polismyndigheten har nu tagit beslut om att också ändra reglerna gällande antagningen till polisutbildningen.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ­– som till exempel adhd, Aspergers syndrom och autism – har tidigare inte fått genomgå prövning inför antagning till polisutbildningen. Det kommer nu att ändras och sökande med denna typ av diagnoser ska få individuella bedömningar hos Plikt- och Prövningsverket.

– Plikt- och prövningsverket gör prövningar både för oss och för Försvarsmakten. Har DO kommit fram till den här tolkningen av lagen är det vår bedömning att den gäller för oss också, säger Eva Årestad Radner, nationell samordnare för grundutbildningen till polis på Polismyndigheten.

Det är även framgent Plikt- och prövningsverket, som är en expertmyndighet, som kommer att göra den själva bedömningen.

– Men vi tittar på det här tillsammans, vi vill naturligtvis veta hur de tänker lägga upp prövningen, säger Eva Årestad Radner.

– Det görs redan idag tester och psykologintervju i prövningsprocessen, så det blir i första hand inom detta område man kan behöva anpassa prövningen.

De nya antagningsreglerna gäller från den 16:e augusti.

– Det är lämpligt att det träder i kraft redan när prövningarna startar igen efter sommaruppehållet. Eftersom beslutet var så tydligt från DO vill vi inte ligga kvar med den generella spärren. Ju fortare vi ändrar detta, desto bättre.

Förklaring av antagningskrav till polisutbildningen