Resultat av trafiksäkerhetsveckan i polisregion Stockholm och Gotland

Under vecka 33 genomfördes en trafikvecka som fokuserade på hastighet i syfte att öka trafiksäkerheten. Eftersom det var skolstart med många barn i trafiken var många av kontrollerna vid skolor och förskolor där högsta tillåtna hastighet är 30 km/t.

I andra fall valde polisen vägsträckor utifrån problembild och medborgarlöften.

I regionen rapporterades 1156 förare för att ha överskridit hastighetsbegränsningen. 77 av dessa fick sina körkort omhändertagna.

– Det är många oskyddade trafikanter som är ovana vid trafikmiljön som befinner sig vid skolor och förskolor och det är såklart väldigt viktigt att få ned hastigheten på dessa ställen, säger Thomas Forsberg som är trafikansvarig i polisregionen.

Kontrollerna har skett både öppet med polismålade fordon där laserinstrument använts som mätmetod, men också dolt med civila polisfordon. Utöver att mäta hastigheten har poliserna även kontrollerat fordon och beteenden i trafiken.

Exempelvis stoppades en A-traktor som körde i 43 km/t utanför en skola i Sollentuna. Vid kontroll av fordonet visade det sig att den var manipulerad så att den kunde framföras som en vanlig personbil.

Bortsett från trafikbrotten har andra brott uppdagats under kontrollerna. Bland annat blev tolv personer rapporterade för narkotikabrott.

Ett glädjande exempel var vid en kontroll i Södertälje där cirka 200 fordon passerade. Ingen förare körde för fort och ingen rapporterades för några brister på fordonen eller annat.