Stöldvåg av premiumbilar, modell Lexus

Från mars till augusti har 37 bilar av märket Lexus stulits inom Sveriges gränser. Polismyndigheten bedömer detta som seriebrottslighet och misstänker att ett internationellt brottsnätverk ligger bakom stölderna. Bilarna har tillgripits elektroniskt, utan nyckel. Polisen uppmanar ägare av Lexus RX450H årsmodell 15 och framåt att vara mycket uppmärksamma på var fordonen parkeras, då det framför allt är denna modell som har stulits.