Tillfällig kamerabevakning i Berga, Skäggetorp och City i Linköping

  • Område i stadsdelen Berga, Linköping,  som kamerabevakas med UAS.
    Område i stadsdelen Berga, Linköping, som kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen
  • Område i stadsdelen Skäggetorp, Linköping, som kamerabevakas med UAS.
    Område i stadsdelen Skäggetorp, Linköping, som kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen
  • Område i city, Linköping, som kamerabevakas med UAS.
    Område i city, Linköping, som kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen
1/3

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med drönare (UAS) som komplement till de poliser som arbetar i Berga, Skäggetorp och Linköping City.

Beslutet som fattats gäller från och med idag (den 10 augusti 2021) fram till och med den 10 september 2021. Kamerabevakningen kommer att ske genom användande av UAS, Unmanned Aerial System.

Platserna som beslutet avser är områdena Berga, Skäggetorp och City i Linköping. Adresserna som omfattas av bevakningen framgår av kartbilderna. Kamerabevakning med UAS fungerar som ett komplement till poliser som arbetar på plats.

– Efter senaste tidens grova brott har lokalpolisområde Linköping beslutat att använda drönare som komplement till de poliser som arbetar i Berga, Skäggetorp och Linköping City. Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott, säger Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping.

Kontakt för media:
Presstelefon för Polisregion Öst
tel. 010-569 23 66

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.