Trygghet i tätort fokus för kontroller

Under förra veckan genomförde polisen en nationell trafikvecka. Fokus låg på hastighet i tätbebyggda områden.

Syftet med trafikveckan var att skapa trygghet genom att fokusera på hastigheten. I tätbebyggda områden samsas allt från bilar och andra motorfordon till elcyklar, gående och sparkcyklar i trafikmiljön.

Just hastigheten spelar roll. Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.

- Om man inte har så bråttom får man mer tid att agera. I tätorterna råder sämre sikt och det finns fler trafikanter, fler saker som kan gå snett. Bara för att det står 50 behöver du inte köra 50. Anpassa hastigheten efter förhållandena, säger Daniel Pettersson, chef för trafiksektionen i region Nord.


Antal ordningsböter utfärdade med anledning av hastighetsöverträdelser vecka 33:

Norrbotten: 318

Västerbotten: 311

Västernorrland: 438

Jämtland: 48

Trafiksektionen utfärdade 216 ordningsböter över hela regionen.

Drygt 30 procent av de som rapporterades körde 6-9 km/h över tillåten hastighet.

Under veckan utfärdades totalt 1331 ordningsböter gällande hastighetsöverträdelser i hela region Nord.